Insert Image
Jesteśmy członkiem Europejskiej Federacji FEDESSA

Lider inwestycji w self storage.


INWESTUJEMY - BUDUJEMY - ZARZĄDZAMY

Zapisz się i poznaj możliwości inwestycji w Self Storage:

Poznaj nasze marki na rynku self storage.

Ogólnopolski operator self storage. Nasze lokalizacje: Gdańsk, Toruń, Gorzów Wlkp., Warszawa. W przygotowaniu kolejne obiekty.

Nasz pierwszy park kontenerów magazynowych, skomercjalizowany w 90%. Lokalizacja: Warszawa.

Wewnętrzny self storage. Komercjalizacja powyżej 95%. Lokalizacja: Lublin.

Oferujemy różne rodzaje inwestycji w self storage.

Rynek inwestycji w magazyny samoobsługowe zanotował rekordowe wyniki w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy. W 2021 roku inwestycje w ten sektor osiągnęły 650 mln euro, co stanowi 3,5-krotny wzrost w stosunku do 2020 r. Wskaźniki EBITDA nadal rosną, odzwierciedlając duży popyt i zainteresowanie branżą.

Spółka celowa - SPV.

Inwestor wspólnie z nami prowadzi biznes.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, przygotowyjemy dokumentację projektową oraz powykonawczą, koordynujemy wszystkie możliwe uzgodnienia. Uzgadniamy projekt budowlany i przeprowadzamy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Wybieramy dostawców i podpisujemy umowy z podwykonawcami.

Koordynujemy i prowadzimy budowy. Uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie.

Prowadzimy bieżącą działalność. Obsługujemy klientów w zakresie wynajmu magazynów.  Zajmujemy się marketingiem, księgowością i wszystkimi innymi sprawami organizacyjnymi.

Wypłacamy dywidendę, a w przypadku sprzedaży firmy na rzecz większego podmiotu Inwestorowi wypłacamy premię z tytułu wyjścia z inwestycji.

 

Rozwiązanie dla wymagających Inwestorów, które pozwala generować duży zysk przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania czasowego Inwestora. Dodatkowym benefitem jest udział w premii związanej z planowanym wyjściem z inwestycji.  więcej

Franczyza.

Inwestor jest w 100% właścicielem biznesu.

Oferujemy know-how w sprawdzonym i funkcjonującym modelu. Inwestor korzysta z  naszych długofalowych umów z dostawcami usług i materiałów.

Oferujemy wsparcie marketingowe i działalność pod wspólną marką.

Możliwość odkupienia całego przedsięwzięcia od Inwestora.

Idealne rozwiązanie dla Inwestorów chcących aktywnie prowadzić swój biznes. Inwestor ma całkowity wpływ na rozwój swojego parku magazynów samoobsługowych. Możliwość wpłaty kapitału w ratach.    więcej

Kontener inwestycyjny.

Inwestor jest w 100% właścicielem kontenera, który dzierżawimy od niego i zapewniamy wpływy z czynszu.

Możliwość inwestycji w branżę self storage przy minimalnym zaangażowaniu finansowym – już od 20 tysięcy zł.

Bezobsługowy model inwestycji. Całą działalność operacyjną prowadzi nasz doświadczony zepół.

Inwestor otrzymuje czynsz z tytułu najmu kontenera. Dodatkowo oferujemy możliwość odkupu kontenera od Inwestora.

Możliwość zawarcia umowy on-line.

Rozwiązanie dla Inwestorów dysponujących mniejszym kapitałem lub chcących rozpoznać rynek samoobsługowych magazynów do wynajęcia.     więcej

profile-pic

Pozytywne reakcje na ofertę self storage - co mówią klienci

41% klientów pozytywnie ocenia różnorodność oferowanej powierzchni magazynowej do wynajęcia

26% klientów ceni sobie prywatny dostęp do rzeczy

21% klientów zwraca uwagę na elastyczne umowy najmu obowiązujące w branży self storage

18% klientów twierdzi, że dużym atutem jest duże bezpieczeństwo oferowanych powierzchni magazynowych w obiektach self storage

Logistics Poland
profile-pic

Kluczowe wskaźniki sukcesu self storage

Wzrost świadomości w zakresie ochrony środowiska


Firmy i użytkownicy prywatni, którzy podążają za trendem ochrony środowiska są w czołówce najemców branży nieruchomości na całym świecie. Coraz więcej inwestorów chce inwestować w aktywa o niskiej emisji dwutlenku węgla. Sektor magazynów samoobsługowych ma niższy wpływ na środowisko w porównaniu z innymi ze względu na ograniczoną liczbę osób na miejscu oraz niskie zużycie energii.

Logistics Poland
profile-pic

Kluczowe wskaźniki sukcesu self storage

Wzrost udziału pracy hybrydowej i zdalnej


Od czasu pandemii COVID-19 praca hybrydowa lub zdalna staje się trendem, który wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej. W rezultacie firmy rekonfigurowały swój sposób najmu powierzchni biurowej, co z kolei znacząco zwiększyło popyt na powierzchnie samoobsługowe. Ponadto wraz ze wzrostem udziału pracy zdalnej wiele osób stworzyło domowe biuro, a co za tym idzie, skorzystało z magazynów samoobsługowych, aby stworzyć swoje miejsce pracy, przechowując artykuły gospodarstwa domowego, których nie potrzebują każdego dnia.

Logistics Poland
profile-pic

Kluczowe wskaźniki sukcesu self storage

Czynniki demograficzne

Millenialsi stają się grupą docelową dla obiektów magazynowych typu self storage. Ich życie zostało ukształtowane przez kryzys finansowy, recesję i wzrost technologiczny. Wielu z tej grupy mieszka w mieszkaniach bez komórek lokatorskich i garaży. Jest to też grupa, która jest otwarta na nowe rozwiązania, które są tak popularne w krajach rozwiniętych.

Logistics Poland
profile-pic

Kluczowe wskaźniki sukcesu self storage

Szerokie grono klientów

Branża ma rozległą bazę najemców. Zarówno firmy komercyjne, jak i gospodarstwa domowe korzystają z magazynów samoobsługowych. Na przykład w czasach silnej koniunktury firmy komercyjne wynajmują powierzchnie magazynowe do przechowywania zapasów i towarów, natomiast w niepewnej sytuacji firmy chętnie korzystają z rozwiązań oferowanych przez self storage widząc korzyści w krótkoterminowych i elastycznych warunkach oferowanych przez operatorów. W okresie spowolnienia gospodarczego trudności finansowe powodują, że właściciele firm i domów mogą zrezygnować z zajmowania dużych przestrzeni i wrócić do mniejszych lokali, co było powszechnie zauważone podczas światowego kryzysu finansowego. Przechowywanie w magazynach samoobsługowych jest wygodnym rozwiązaniem dla właścicieli domów na organizację przestrzeni podczas remontów.

Logistics Poland
profile-pic

Kluczowe wskaźniki sukcesu self storage

Czynniki społeczne


Klienci początkowo korzystają z magazynów samoobsługowych podczas niektórych z największych życiowych zmian (przeprowadzka za pracą, rozpoczęcie nowego biznesu, zmiana lokalizacji, etc.). Self storage oferuje klientom rozwiązania do przechowywania krótko- i długoterminowego. Często klienci początkowo przybywają z krótkoterminową potrzebą przechowywania, ale wygoda i elastyczność rozwiązań oferowanych przez self storage okazuje się bardzo atrakcyjna i decydują się kontynuować przechowywanie na dłuższy okres.

Logistics Poland
profile-pic

Inwestycje w self storage

W 2021 roku całkowite inwestycje osiągnęły wolumeny 650 mln euro, odzwierciedlając 3,5-krotny wzrost w stosunku do 2020 r.

Logistics Poland

Wysoki procent wynajmowanych powierzchni - obłożenie >85%

Średnie obłożenie >85%

15% operatorów osiąga obłożenie swoich parków na poziomie 71 - 80%


17% operatorów osiąga obłożenie swoich parków na poziomie 81 - 85%

24% operatorów osiąga obłożenie swoich parków na poziomie 86 - 90%

11% operatorów osiąga obłożenie swoich parków na poziomie91 - 95%

14% operatorów osiąga obłożenie swoich parków na poziomie >95%

profile-pic
Logistics Poland

Oczekiwania co do wzrostu stawek czynszu

Oczekuje się wzrostu stawek najmu

Operatorzy zapytani o swoje oczekiwania odnoszące się do przyszłych stawek czynszów najmów magazynów samoobsługowych odpowiedzieli w następujący sposób:

59% oczekuje znaczącego wzrostu stawek

24% liczy na lekki wzrost stawek

15% uważa, że stawki pozostaną na stałym poziomie

profile-pic
Logistics Poland

70% WZROST

Liczba obiektów magazynowych rośnie w całej Europie. liczba obiektów self storage wzrosła o 70% w ciągu ostatnich pięciu lat.

profile-pic
Logistics Poland

Logistis Poland R1 Sp. z o.o.

Logistics Poland R1 jest ogólnopolskim operatorem parków magazynów samoobsługowych. W naszym portfolio posiadamy parki kontenerów zewnętrznych oraz self storage wewnętrzny. Oferujemy inwestorom profesjonalnym i indywidualnym możliwość skorzystania z szybko rozwijającego się rynku self storage w Polsce. Nasza oferta skierowana jest do osób/firm dysponujących kapitałem powyżej 1 mln zł (spółka celowa, franczyza), jak również dla podmiotów dysponujących kapitałem od 20 tys. zł (inwestycja w pojedyncze kontenery). Nasze produkty zaspokoją oczekiwania zarówno inwestorów aktywnych, jak i tych, którzy chcą zainwestować pasywnie.

Zapraszamy do współpracy. 

LP_Self-Storage


>