26 kwietnia

0 comments

Inwestowanie w self storage – wady i zalety.


Branża self storage oferuje unikalną możliwość inwestycyjną, ale ma wiele zalet i wad, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji.

Jedną z zalet inwestycji w self storage jest inflacyjny wzrost czynszów, co oznacza, że inwestorzy mogą oczekiwać wzrostu swoich zysków w czasie, nawet w okresach słabej koniunktury gospodarczej. Ponadto, rynek self storage jest strukturalnie niedoszacowany w Polsce, co daje możliwość inwestowania w budowę nowych obiektów lub akwizycję istniejących. Self storage to również defensywna klasa aktywów na całym świecie, jak udowodniły globalny kryzys finansowy i pandemia Covid-19, zapewniając stabilną inwestycję nawet w trudnych czasach gospodarczych. Coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę z potencjału dobrych zwrotów na rynku self storage.

Jednak self storage ma również wady, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę. Self storage jako klasa aktywów może wymagać cierpliwości, szczególnie w okresie rozwoju portfeli, co oznacza, że inwestorzy muszą przygotować się na dłuższy czas trwania inwestycji. Niewielka liczba doświadczonych zarządzających może utrudnić inwestorom znalezienie niezawodnych partnerów do zarządzania ich inwestycjami, zwiększając ryzyko słabych wyników. W pewnych obszarach, boom deweloperski może spowodować wzrost podaży, co zwiększa konkurencję i potencjalnie obniża stawki czynszowe (jednak nie zauważono na razie wojny cenowej pomiędzy operatorami, solidarnie utrzymują ceny najmów). Dodatkowo, na rynku jest więcej kapitału niż można zainwestować, co oznacza, że inwestorzy podejmują wyższe ryzyko, szukając okazji inwestycyjnych. Wreszcie, self storage jest uzależnione od aktywności transakcyjnej na rynku nieruchomości mieszkalnych, a jeśli rynek spowolni się lub przeżyje recesję, popyt na obiekty self storage może się zmniejszyć. Ma to jednak mniejsze znaczenie w naszym kraju, ponieważ dalej większą cześć najemców stanowią klienci firmowi.

Podsumowując, inwestowanie w self storage ma swoje zalety i wady, a inwestorzy muszą dokładnie rozważyć te czynniki przed podjęciem decyzji. Chociaż potencjał inflacyjnego wzrostu czynszów i niedojrzałość rodzimego rynku są atrakcyjne, inwestorzy muszą również być świadomi ryzyk.

Inwestycje w branżę self storage!

 Zapisz się do naszego biuletynu i bądź na bieżąco ze światem inwestycji w branżę magazynów samoobsługowych.

>