19 października

0 comments

Dlaczego warto inwestować w branżę self storage?


Stałe przychody.

Firmy zajmujące się obsługą magazynów self storage generują stałe przychody z miesięcznych lub rocznych czynszów, co zapewnia stabilne źródło dochodu. Duża liczba najemców redukuje ryzyko związane z płynnością finansową.

 

Niskie koszty.

Obiekty self storage mają stosunkowo niskie koszty ogólne w porównaniu z innymi rodzajami nieruchomości komercyjnych – nie ma potrzeby częstej konserwacji, zużycie energii jest minimalne, a do obsługi wystarczy jeden pracownik.

 

Elastyczność.

Funkcjonowanie firmy typu self storage można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb klientów, co pozwala właścicielom zachować atrakcyjność oferty i stałe przychody.

 

Łatwość zarządzania.

Dzięki dostępnym systemom informatycznym wspomagającym zarządzanie prowadzenie magazynów samoobsługowych nie nastręcza wielu problemów.

 

Wysokie obłożenie.

Branża self storage charakteryzują się wysokim obłożeniem, ponieważ zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową – bez względu na koniunkturę gospodarczą – ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie.

 

Wysoki zwrot z inwestycji.

Magazyny self storage zapewniają wysoki zwrot z inwestycji, ponieważ generują stały dochód i mają niskie koszty ogólne.

 

Niskie koszty początkowe.

Rozpoczęcie działalności w zakresie self storage może być stosunkowo niedrogie w porównaniu z innymi rodzajami przedsięwzięć związanych z nieruchomościami komercyjnymi.

 

Zróżnicowana baza klientów.

Obok klientów indywidualnych z magazynów korzystają klienci firmowi (ponad 50%) z bardzo różnorodnych branż, od budowlańców po księgowych.

 

Ekspansja.

Liderzy branży self storage mają olbrzymi potencjał rozwoju poprzez rozbudowę własnych obiektów oraz akwizycję istniejących konkurencyjnych podmiotów.

 

Dobre perspektywy.

Branża self storage ma dobre perspektywy rozwoju m.in. dzięki zmianie w budownictwie mieszkaniowym, polegającej na budowie nowych mieszkań bez komórek lokatorskich.

 

Ograniczona konkurencja.

Self storage to w Polsce biznes niszowy z ograniczoną konkurencją w wielu obszarach, co pozwala aktywnym graczom na umocnienie swojej pozycji na rynku lokalnym i ogólnopolskim.

 

Łatwość skalowania.

Firmy typu self storage są łatwe do skalowania, ponieważ można je rozbudowywać, dodając więcej boksów lub przejmować konkurencyjne parki magazynowe.

 

Potencjał pasywnego dochodu.

Przedsiębiorstwa typu self storage mogą generować pasywny dochód na rzecz inwestora, ale pod warunkiem korzystania z usług profesjonalnych firm zajmujących się zarządzaniem i prowadzeniem tego rodzaju biznesu.

 

Stałość najemców.

O jakości usług oferowanych przez firmy self storage decydują: lokalizacja i udogodnienia dla najemców oraz wysoki poziom obsługi klientów na każdym etapie współpracy. Obok jakości usług czynnikiem, który pozwala przyciągnąć i utrzymać  klientów jest cena.

 

Dodatkowe źródła przychodu.

Magazyn  samoobsługowy daje szansę na dodatkowe źródła przychodów m.in. dzięki usłudze wynajmu samochodów ciężarowych, usługom przeprowadzkowym, sprzedaży materiałów do pakowania,  przesyłkom kurierskim oraz innym powiązanym usługom.

Inwestycje w branżę self storage!

 Zapisz się do naszego biuletynu i bądź na bieżąco ze światem inwestycji w branżę magazynów samoobsługowych.

>