Insert Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować o kilku istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami o zakresie i sposobie przetwarzania danych i Państwa prawach (polityka prywatności RODO):

Polityka prywatności RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy jak niżej.

Logistics Poland R1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 26/58, 00-478 Warszawa przetwarza i administruje dane osobowe Państwa, tj. Klientów Logistics Poland R1 Sp. z o.o., klientów witryn www.logisticspoland.pl,www.konteneryinwestycyjne lub reprezentantów Klientów wyłącznie w celu realizacji Umowy.

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Al. Ujazdowskie 26/58, 00-478 Warszawa

przez e-mail: info@logisticspoland.pl

telefonicznie: 22 538 00 00

Informujemy, iż podanie danych jest wymogiem umownym. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać zawartą umowę zlecenia, której Pan/Pani stroną lub stroną jest reprezentowana przez Panią/Pana jednostka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania zobowiązań wynikających z umowy, a następnie w celach archiwalnych przez okres wskazanych w przepisach rachunkowych.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy:

dostawcom usług pocztowych i kurierskich, bankowych, prawnych i księgowych oraz wymiarowi sprawiedliwości,

ewentualnie dostawcom usług, którym zleci usługi związane usługami IT

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie danych. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o bezpośredni kontakt.

Dodatkowo informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgody marketingowe

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest  LOGISTICS POLAND R1 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 26/58, info@logisticspoland.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie, i za to, że jesteście z nami.

Zespół Logistics Poland R1 Sp. zo.o.

 

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

a) Operatorem Serwisu www.logisticspoland.pl jest Logistics Poland R1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 26/58, 00-478 Warszawa.

b) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.

a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

c) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

d) Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

e) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

f) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

a) Serwis korzysta z plików cookies.

b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

>