Spółka celowa

Inwestor wspólnie z nami prowadzi biznes

700 000 PLN

Minimalny kapitał inwestycyjny

Rozwiązanie dla wymagających inwestorów, które pozwala generować duży zysk przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania czasowego inwestora. Dodatkowym benefitem jest udział w premii związanej z planowanym wyjściem z inwestycji. 

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, przygotujemy dokumentację projektową oraz powykonawczą, będziemy koordynować wszystkie możliwe uzgodnienia. Wybierzemy dostawców i podpiszemy umowy z podwykonawcami.

Poprowadzimy bieżącej działalność. Obsłużymy klientów, zajmiemy się marketingiem, księgowością.

Będziemy wypłacać dywidendę, a w  przypadku sprzedaży firmy na rzecz większego podmiotu będzie przysługiwało Ci prawo do premii z tytułu wyjścia z inwestycji.

Franczyza

Inwestor jest w 100% właścicielem biznesu

1 200 000 PLN

Minimalny kapitał inwestycyjny

Idealne rozwiązanie dla Inwestorów chcących aktywnie prowadzić swój biznes. Inwestor ma całkowity wpływ na rozwój swojego parku magazynów samoobsługowych. Możliwość wpłaty kapitału w ratach.

Oferujemy know-how, sprawdzony model. Inwestor będzie też benefitem naszych długofalowych umów z dostawcami usług i materiałów.

Oferujemy wsparcie marketingowe i działalność pod wspólną marką

Możliwość odkupienia całego przedsięwzięcia od Inwestora.

Kontener inwestycyjny

Inwestor jest w 100% właścicielem kontenera

20 000 PLN

Minimalny kapitał inwestycyjny

Rozwiązanie dla Inwestorów dysponujących mniejszym kapitałem lub chcących rozpoznać rynek samoobsługowych magazynów do wynajęcia.

Możliwość inwestycji w branżę Self Storage przy minimalnym zaangażowaniu finansowym.

Bezobsługowy model inwestycji. Wszystkim zajmujemy się my.

Inwestor otrzymuje czynsz z tytułu najmu kontenera. Dodatkowo oferujemy możliwość odkupu kontenera od inwestora.

Możliwość zawarcia umowy on-line.

>